Kontakt

MONDIALE s.r.o. 

Korunní 1208/74, Praha 10 - Vinohrady, 

101 00

IČO: 09778004

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 342436

+420 777 5 222 14